Województwo podlaskie.

Województwo podlaskie to teren położony w północno-wschodniej części kraju, w samym centrum geograficznym Europy. Teren ten jest przedzielony przez przepływającą rzekę Narew, a siedzibą władz wojewódzkich jest Białystok. Rozległy obszar o powierzchni 20 187,02 km2 zamieszkuje około 1,2 mln ludzi. Teren ten pod względem wielkości stanowi 6,5% powierzchni Polski. Region występujący pod obecną nazwą powstał w 1999 roku, kiedy utworzono nowy podział administracyjny kraju na 16 województw. Początki obszaru o zupełnie innych granicach terytorialnych datuje się jednak na lata 1513-1795.

Białystok ze względu na swoje położenie graniczy z Białorusią i Litwą oraz województwami mazowieckim na długości 345,7 km na zachodzie, warmińsko mazurskim na długości 220,4 km na północy i lubelskim na długości 3,9 km od południa. Jeżeli chodzi o krajobraz to Podlasie jest niezwykle urozmaicone, to tutaj rozciągają się dwie wielkie niziny Podlaska, Mazowiecka oraz Pojezierze Suwalskie. Teren jest niejako uzupełniony przez krajobraz pagórkowaty, gdzie znajdziemy kotliny, doliny rzeczne i niewielkie wzniesienia. Województwo podlaskie słynie też ze swojego surowego klimatu. Znanym dobrze miejscem są Suwałki, które określane są mianem „polskiego bieguna zimna”. Spotykają się tam masy powietrza kontynentalnego, przez co rejon należy do chłodniejszych miejsc w całej Polsce. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi mniej niż 7 stopni Celsjusza. Województwo podlaskie podzielono na 40 miast, z czego 3 miasta funkcjonują na prawach powiatu.

Podlasie jest dobrym miejscem dla osób ceniących sobie ciszę, spokój i małą liczbę sąsiadów. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi zaledwie 61 osób na km2. Największe zaludnienie skupia się rzecz jasna w Białymstoku, gdzie mieszka 1/3 ludności całego regionu. Możemy dostrzec niski stopień urbanizacji terenu wynoszący 60,3%, dodatni przyrosty naturalny na poziomie 1,2 oraz ujemne saldo migracyjne wynoszące 0,6. Województwo podlaskie ze względu na przenikanie się wielu kultur jest miejscem zamieszkiwania dużej liczby Białorusinów (ok. 48 tys.), Litwinów (ok. 6 tys.) oraz Tatarów (ok. 0,5 tys.). Mniejszą grupę stanowią mniejszości pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego, żydowskiego oraz Romowie.

W kwestiach gospodarczych Podlasie wypracowuje PKB wynoszące w granicach 2-2,2% PKB, a wypracowany dochód wynosi w granicach 30-36 mld zł. Rozwój tutejszych terenów jest dostrzegalny także jeżeli chodzi o obecność największych firm w rankingach branżowych szybko rozwijających się przedsiębiorstw. Dobrym przykładem są nagrody przyznawane przez amerykański dwutygodnik biznesowy Forbes. Każdego roku przybywa firm, które w danym okresie wypracowały duże przychody, a co za tym idzie napędzały podlaską gospodarkę do jeszcze szybszego rozwoju. W 2017 r. w tym ważnym rankingu Podlasie odnotowało aż 85 firm, kiedy jeszcze w 2016 roku liczba ta wynosiła zaledwie 50. W rankingu znalazły się firmy osiągające przychody na poziomie powyżej 250 mln złotych rocznie. Dużą zaletą prowadzenia biznesu na tym terenie jest przede wszystkim dostęp do obszarów niezamieszkałych, ale też bliskie sąsiedztwo dużych aglomeracji, nie można też zapominać o sieci nowoczesnych autostrad.

Województwo podlaskie stanowi też doskonały region do wypoczynku i turystyki, gdyż znajdują się tu 4 parki narodowe: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy. Nie brakuje też rezerwatów przyrody, tych jest aż 85 oraz pomników przyrody (2051). Przyjezdnych powinna zadowolić szeroka oferta kulturalna województwa. Corocznie odbywają się tu ważne wydarzenia m.in. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, Piknik Militarny w Supraślu, Pływanie na Byle Czym w Augustowie, największy spływ kajakowy w Polsce pod nazwą „500 kajaków”, Tatarskie Święto Pługa, Podlaskie Święto Chleba, czy Wschód Kultury „Inny Wymiar”.

Warto też przyjrzeć się największym miastom w regionie Podlasia, które stanowią o sile gospodarczej, kulturalnej i rolniczej całego obszaru. Poniżej prezentujemy dane dotyczące liczby ludności i powierzchni:

Białystok – 296 310 mieszkańców, powierzchnia 102 km2

Suwałki – 69 543 mieszkańców, powierzchnia 65,50 km2

Łomża – 62 716 mieszkańców, powierzchnia 32,71 km2

Augustów – 30 394 mieszkańców, powierzchnia 80,93 km2

Bielsk Podlaski – 25 938 mieszkańców, powierzchnia 26,88 km2

Zambrów – 22 219 mieszkańców, powierzchnia 19,02 km2

Grajewo – 22 181 mieszkańców, powierzchnia 18,93 km2

Hajnówka – 21 185 mieszkańców, powierzchnia 21,29 km2

Sokółka – 18 510 mieszkańców, powierzchnia 18,61 km2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.