Białystok

Białystok jest umiejscowiony w północno-wschodniej części Polski i liczy około 300 tys. mieszkańców. Wśród nich ponad 157 tys. stanowią kobiety, a ponad 139 tys. mężczyźni. Miasto to jest stolicą województwa podlaskiego, gdzie pełni gospodarczą, administracyjną, kulturalną i naukową. Na terenie miasta znajdują się duże ośrodki naukowe i akademickie, w tym 18 uczelni wyższych zrzeszających powyżej 40 tys. studentów. Tereny Białegostoku cechują się ciekawą rzeźbą terenu, sam klimat jest jednak dość surowy, co widoczne jest szczególnie zimą i latem.

Ta największa aglomeracja na terenie Podlasia jest też bardzo dużym węzłem komunikacyjnym, którego główną osią jest linia kolejowa łącząca Warszawę z Wilnem. Białystok został podzielony na 28 osiedli rozmieszczonych na ponad 102 km2. Nie brakuje tu też rozległych terenów ciągnących się przez wiele kilometrów. Mimo dużego natężenia budynków w samym centrum miasta, tereny zabudowane stanowią 47% całej powierzchni. Ze względu na dobrą jakość powietrza Białystok z całym terenem wokół jest określany mianem „Zielonych Płuc Polski”, gdzie obowiązuje strategia ekorozwoju skupiająca się na łączeniu rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. Prawie 32% powierzchni miasta to teren zielone, parki i skwery. Duża powierzchnię zajmują lasy o całkowitej powierzchni 1400 ha. W bliskim sąsiedztwie miasta rozmieszczone są rezerwaty przyrody (106 ha) stanowiące pozostałość po Puszczy Knyszyńskiej. Białystok jako jedno z pierwszych miast w kraju został zaliczony do wyjątkowego projektu Sieci Zdrowych Miast organizowanego przez Światową Organizację Zdrowia.

Ze względu na położenie geograficzne mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem mieszania się różnych wyznań, narodowości i kultur. Przez setki lat miasto to było ośrodkiem na pograniczu działania kultur zachodnich i wschodnich, w tym Rzymu, Wilna, Warszawy i Bizancjum. Patronem miast jest Jan Klemens II Branicki, który w 1749 roku uzyskał dla miasta prawa miejskie. Warto wspomnieć o innych ciekawych postaciach takich jak ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, rzeźbiarz Alfons Karny, czy twórca i promotor międzynarodowego języka esperanto Ludwik Zamenhof. Z istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców danych należy nadmienić, iż w Białymstoku funkcjonuje obecnie 17 600 małych firm w postaci indywidualnej działalności gospodarczej i spółek cywilnych, 3300 spółek handlowych z czego 337 posiada kapitał zagraniczny.

Jeżeli chodzi o statystyki dotyczące mieszkańców to tak jak w całym kraju zauważalna jest przewaga kobiet. Aktualnie dostępne dane mówią, iż w Białymstoku mieszka 157 430 kobiet i 139 198 mężczyzn. Wartym odnotowania jest też fakt, iż ludność w wieku produkcyjnym to 186 885 osób. W tym przypadku więcej zdolnych do pracy jest mężczyzn o ponad 4200 osób.

Marzec 2018

Strona wyróżniona w naszym serwisie:

Dachy Białystok – strona, na której znajdziesz dane kontaktowe do firm oferujących pokrycia dachowe w Białymstoku i okolicach.