Województwo podlaskie stawia na fotowoltaikę.

Unijne dotacje na fotowoltaikę zdobyły uznanie Zarządu Województwa Podlaskiego. Dotychczas przyznano wsparcie dla 97 projektów, w których zdecydowano się na inwestycje w odnawialnej źródła energii. Łączny koszt poczynionych inwestycji to ponad 100 mln zł, z czego dotacja w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 60 mln zł. Aktualnie na Podlasiu prowadzony jest nabór, w ramach którego miejscowe instytucje mogą skorzystać z dogodnych dotacji. 

Instalacje fotowoltaiczne w budynkach użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstwach

Dofinansowanie na zakup oraz budowę instalacji zwiększających wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła. Wsparciem objęte są więc źródła opierające się na energii słonecznej (fotowoltaika), biogazie, energii wiatru (farmy wiatrowe), ziemi, wody, czy biomasy. Wsparcie otrzymały dotychczas ważne dla regionu zakłady produkcyjne: spółka Malow oraz Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych. W obiektach tych realizowane będą zadania z zakresu OZE na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Nie zabrakło także inwestycji w Wodociągach Białostockich, gdzie budowana będzie farm fotowoltaiczna zlokalizowana w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach. 

Działanie 5.1 – nabór na fotowoltaikę

Aktualny nabór na Podlasiu w konkursie 5.1 pozwoli na poczynienie szeregu inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu produkcji energii pochodzącej ze słońca, a w otrzymaniu dotacji pośredniczyć będą lokalne gminy. Maksymalna kwota pojedynczego wsparcia dla danej gminy to niespełna 2 mln zł. Kto może ubiegać się o wsparcie? Dofinansowanie przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego wraz z ich związkami, stowarzyszeniom, porozumieniom, jednostkom organizacyjnym JST, jak również Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Łączna kwota wsparcia do podziału na poszczególne gminy to 30 mln zł. Maksymalna kwota dotacji nie może być wyższa niż 85% kosztów kwalifikowanych. Wsparciem objęte zostaną jednostki, które ubiegają się o środki na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych. Maksymalna moc pojedynczej instalacji to 2 Mwe/Mwt.

Dotacje na fotowoltaikę dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Dofinansowanie przysługiwać będzie także właścicielom budynków mieszkalnych, w tym także domom jednorodzinnym produkujących energię na własne potrzeby. Ze wsparcia wykluczone są obiekty, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza. Moc fotowoltaiki w poszczególnych budynkach należy dobrać na podstawie rocznego zapotrzebowania w energię elektryczną. Identycznie ma się sytuacja w przypadku inwestorów wymieniających źródło ciepła na nowe. Ze wsparcia wykluczone są budynki posiadające pokrycie dachowe na bazie płyt z azbestu. W takiej sytuacji inwestor może skorzystać z pomocy jeśli złoży oświadczenie o wymianie pokrycia na własny koszt. Aktualny nabór kończy się 28 lutego tego roku, natomiast wypłata świadczeń nastąpi najwcześniej we wrześniu. Szukasz montażu paneli PV na Podlasiu? Zobacz: fotowoltaika Łomża.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.