Wypełniona tablica informacyjna budowy. Co mówi prawo budowlane?

Tablice informacyjne stosowane w budownictwie to ważna część każdej inwestycji. Znajdują się na niej dane dotyczące prowadzonego zadania. Takie oznaczenie miejsca budowy jest wymagane przez polskie prawo, które określa dodatkowo zakres umieszczonych informacji, jak i wymiary. Konieczność posiadania tablicy  występuje dla wszystkich obiektów, dla których musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Minimalny wymiar takiej tablicy to 70 na 90 cm, wierzchnia warstwa musi być wykonana w kolorze żółtym. 

Kwestie informacyjne, które podaje się na tychże tablicach reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej budowlanej oraz ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Możemy też skorzystać z pomocy przy budowie lub wyborze usług: http://k-bud.pl/katalog-uslug.html

Dokument jasno wskazuje następujące dane, które musi zawierać taka tablica:

1. Rodzaj wykonywanych prac budowlanych oraz dane adresowe prowadzonych robót.

2. Numer pozwolenia na budowę wraz z nazwą, numerem telefonu oraz adresem właściwego organu nadzoru budowlanego.

3. Imię i nazwisko lub nazwę firm, w tym adresy wraz z numerami telefonów inwestora oraz wykonawców robot budowlanych.

4. Pozostałe dane takie jak imię, nazwisko oraz numery telefonów do kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru

Dodatkowo na tablicach umieszczane muszą być także telefony alarmowy do pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, pogotowia gazowego i energetycznego oraz okręgowego inspektora pracy. Takie informacje są wymagane w celu możliwie szybkiej reakcji w razie zauważanie przez sąsiadów lub osoby postronne jakichkolwiek nieprawidłowości mogących narazić zdrowie, życie oraz dobro materialne. Przyjmuje się zasadę wypełniania żółtych tablic budowlanych markerem, dużymi literami. Zapewnia to większą trwałość oraz doskonałą widoczność tychże danych. Jedynym dozwolonym kolorem jest czarny flamaster, a wysokość liter powinna mieć minimum 4 cm. Osobą odpowiedzialną za wywieszenie tablicy jest kierownik budowy, natomiast za zakup odpowiada sam inwestor. W sprzedaży znajdziemy gotowe tablice, które cechują się wytrzymałością na wszelkie warunki atmosferyczne, ale też zawierają wszystkie niezbędne rubryki. Tablice te posiadają także dodatkowe tabelki do wpisywania przewidywanego rozpoczęcia oraz ukończenie prac budowlanych.

Mocowanie

Ostatni etap po wypełnieniu tablicy jest jej montaż. Przyjmuje się, iż musi być ona przytwierdzona od strony drogi publicznej lub też widocznym dojeździe przy drodze na wysokości minimum 2 metrów. Zobacz także: Bramy przemysłowe – profesjonalne rozwiązania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.